MarkanaBak Kullanım Şartları

MarkanaBak kullanım şartları; site ile ilgili genel kuralları ve yasal sorumlulukları içermekte olup Gizlilik ve İlkeler başlıklı sayfalar ile bir bütün teşkil eder. Üye, işleme devam etmeden önce işbu Kullanım Şartları ile Gizlilik Prensipleri ve İlkeleri dikkatle okumalıdır. Belirtilen şartların herhangi biri size / kurumunuza uygun değilse MarkanaBak'ı kullanmamanızı tavsiye ederiz. Kullandığınız takdirde bu şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.


Üye, kişisel bilgilerinin yer aldığı formu doldurarak, kullanım şartlarının işleyişini kabul etmiş olur. MarkanaBak, tek taraflı olarak, işbu Kullanım Şartları'nda sayılan koşullara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği Üyelik bilgilerini yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkına sahiptir.


MarkanaBak aşağıda belirtilen koşulları, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme, durdurma, içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. MarkanaBak, yenilenmiş güncel kullanım şartlarını Sitede yayınlayacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile Üye'ye bildirecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, MarkanaBak web sitesinde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Sitenin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.


MarkanaBak web sitesini ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.


MarkanaBak Genel Kullanım ve Güvenlik Kuralları

MarkanaBak herkese açık bir sitedir.


Üyeler bilgileri, sadece Kullanım Şartları'nda belirlenen amaçlarla kullanabilir. Sitede mevcut bulunan bilgiler, MarkanaBak'ın önceden yazılı olarak izni alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz. Sitedeki tüm bilgiler Parola Bilgi Teknolojileri Ltd.Şti. mülkiyetindedir.


Yalnızca aşağıdaki durumlarda, MarkanaBak Üye'nin Siteyi kullanımını engelleyebilir, bu sebeplerle doğabilecek tüm sorumluluk ile 3. kişiler veya yetkili merciler tarafından MarkanaBak'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve talepler için MarkanaBak'ın Üye'ye rücu hakkı saklıdır.


• Yanlış, eksik, yanıltıcı, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri n ve uygun olmayan fotoğrafların siteye kaydedilmesi,
• Başka bir üyeye ait bilgilere ulaşma ve kullanma çabaları ile sitenin genel güvenliğini tehdit edici, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek girişimlerde bulunulması,
• Üçüncü kişiler tarafından ilan edilen bilgilerin silinmesi veya değiştirilmesi,
• Sitede yayınlanan resmi verilerin sitenin amacı dışında kullanılması,
• Sitede yer alan bilgilerin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması,
• Kullanıcı adı ve şifre gibi bilgilerin sitenin amacı dışında kullanımı veya üçüncü kişi / ve kuruluşlarla paylaşılması.


Üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal hemen MarkanaBak destek ekibine bildirmeyi, MarkanaBak Üyelerin şifrelerinin, Üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.


İçerik Kullanımı

İşbu Sitede yer alan bütün yazılar, veriler, istatistiki bilgiler ve grafikler ("Materyaller") MarkanaBak tarafından vücuda getirilmiş olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili sair yasa ve yönetmeliklerden doğan tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları, münhasıran Parola Bilgi Teknolojileri Ltd.Şti.'ne aittir. Sitede yer alan Materyallerin Parola Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti.'nin yazılı muvafakati olmaksızın kopyalanması, çoğaltılması, yayınlanması veya yeniden yayınlanması yasaktır.


Aynı şekilde Sitenin isim hakkı ve logosu münhasıran Parola Bilgi Teknolojileri'ne ait olup hiçbir surette yazılı muvafakati olmaksızın kullanılamaz, 3. kişi ve kuruluşların kullanımına sunulamaz.


Site münhasıran Parola Bilgi Teknolojileri Ltd.Şti.'nin kullanımında olup Sitede yer alan herhangi bir unsur diğer bir mecrada veya Internet sitesinde yayınlanamaz veya Parola Bilgi Teknolojileri Ltd.Şti'nin izni olmadan başka bir internet sitesinden MarkanaBak sitesine link verilemez, yönlendirme yapılamaz.


MarkanaBak tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı ilgili anlaşmalar gereği Parola Bilgi Teknolojileri Ltd.Şti.'nin elinde olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.


Üye, Siteyi kullanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve MarkanaBak'ın Siteye ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye'ye aittir.


MarkanaBak eleştiri ve yorumlara açıktır. Sitemize iletilen tüm eleştiri ve yorumlar MarkanaBak mülkiyetinde olup, pazarlama amacıyla kullanılabilir.


Bilgisayarınıza Otomatik Olarak Yerleştirilen Bilgiler

MarkanaBak'ı kullanmanız esnasında bilgisayarınıza 'Çerez (Cookie)' adı verilen dosyalar yerleştirilebilir. Bu dosyalar zararlı değildir; sadece siteye verdiğiniz bilgileri kullanarak isteklerinize daha uygun bir site oluşturulmasına imkan sağlamak için kullanılmaktadır.


Sorumluluklar

MarkanaBak web sitesini ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) Üyelerimize daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile iş ortaklarımızla paylaşılmaktadır.


MarkanaBak, sitede yer alan her tür kurum ve Üye bilgisi, haber, makale ve diğer materyaller ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. İçeriğinden sorumlu tutulamaz. Üyeler siteye kaydettikleri her türlü bilgiden sorumludurlar.


Ziyaretçilere bilgi sağlamak veya yardımcı olmak amacı ile yer alan ilişimler (farklı Internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ve bu sitelerle ilgili riskler ziyaretçilere aittir.


MarkanaBak üzerinde önceden herhangi bir haber vermeye gerek duyulmadan, istediği değişiklikleri yapma hakkı Parola Bilgi Teknolojileri Ltd.Şti'nindir.


MarkanaBak; kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, Üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.


MarkanaBak, Üye'nin işbu Kullanım Şartları ile Gizlilik Prensipleri ve İlkeler'de belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket etmesi, yükümlülükleri hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen kurallara aykırı davranması ve sair hallerde MarkanaBak, Üye'nin sistemi işbu Kullanım Şartlarına, Gizlilik Prensipleri ve İlkeler veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, Üye'yi yetkili makamlara bildirmek ve üyeliği sonlandırmak hakkına sahiptir. MarkanaBak, kendisi tarafından sonlandırılan Üye hesabına ait her türlü kaydı silip silmemekte serbesttir, Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Bu durumda MarkanaBak tüm dava ve talep haklarını saklı tutmak kaydıyla, uğramış olduğu her türlü zararın tazminini Üye'den talep etme ve yükümlülüklere aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye'ye aynen rücu hakkını haizdir.


İşbu Kullanım Şartları Üye'nin, MarkanaBak web sitesine Üye olarak üyeliğini başlatması ile yürürlüğe girecek ve şartlarda belirtilen hallerden biri nedeniyle fesih edilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.


Bu Kullanım Şartları'nın uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.


Üye, İşbu Kullanım Şartları'nda yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul ve taahhüt eder.


Üyelerimize ait bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik prensip ve uygulamaları öğrenmek için "Gizlilik Politikası" bölümünü ayrıca incelemenizi tavsiye ederiz.


MarkanaBak'ı seçerek gösterdiğiniz ilgi ve güven için teşekkür ederiz.


 

© Tüm Hakları Saklıdır Markanabak