İlkelerimiz

Dürüstlük

Faaliyetlerimizi yerine getirirken öncelikle müşterilerimiz ve çalışanlarımız olmak üzere diğer kişi ve kuruluşlarla olan ilişkilerimizde dürüstlük ilkesine bağlı kalırız.


Tarafsızlık

İnsana saygının başarının temeli olması" ilkesinden hareketle, gerek çalışanlarımız gerekse müşterilerimiz arasında ayırım gözetmeyerek, önyargılı davranışlardan kaçınır, müşterilerimize hizmet sunarken kişi, ulus, din, finansal ve toplumsal statü, yöre, cinsiyet gibi farklılıklar gözetmeyiz.


Güvenilirlik

Tüm hizmet ve işlemlerde, müşterilerimize karşılıklı güven anlayışı içerisinde açık, anlaşılır ve doğru bilgi verip, müşteri hizmetlerini zamanında ve eksiksiz yerine getiririz.


Saydamlık

Müşterilerimizi, kendilerine sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin hak ve yükümlülükler, yarar ve riskler gibi konularda açık ve net biçimde bilgilendiririz.


Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkiler

Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerimizde, dürüstlük, hesap verebilirlik ve saydamlık ilkeleri doğrultusunda hareket eder, mevzuat gereği denetim ve kontrol amacıyla istenen bilgi, belge ve kayıtların doğru, eksiksiz şekilde ve zamanında iletilmesi konularına özen gösteririz.


Müşterilerin Bilgilendirilmesi

Müşterilerimize sunulan her türlü ürün ve hizmete ilişkin olarak, hizmet ilişkisinin her aşamasında ve her konuda, şirket politikalarımıza riayet etmek sureti ile doğru, eksiksiz ve zamanında bilgi aktarımı yapıp, müşterilerimize yanlış ya da eksik bilgi vermekten kaçınırız.


Hizmet Kalitesi

Hizmet kalitesini yüksek tutmak suretiyle müşteri memnuniyetini sağlayarak müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin verilecek nitelikli hizmetle karşılanabilmesinin ön koşulu olduğunu bilir ve tüm müşterilerimize aynı kalitede ve aynı düzeyde hizmet sunarız.


Müşteri Şikayetleri

Müşteri şikayet nedenlerini araştırarak, tekrarlanmaması için gereken önlemleri alır, yakınmalara neden olan hatalı uygulamaların düzeltilmesi ve yinelenmemesi amacı ile tüm çalışanlarımızı konu hakkında bilgilendiririz.


Ekip Çalışması

Yazılım geliştirmenin bir ekip işi olduğunu, hiç kimsenin tek başına başarının ve riskin sorumlusu olamayacağını bilerek, koordinasyon, motivasyon, iletişim ve ekip çalışmasına önem verir, çalışanlarımızı kendi iş alanlarında en iyi şekilde yetiştirmek için gerekli gayreti gösteririz.


 

© Tüm Hakları Saklıdır Markanabak